top of page

Dnia 25 maja br. weszły w życie nowe unijne regulacje o ochronie danych osobowych RODO. 

Poniżej przekazujemy informację na temat ochrony Państwa danych osobowych.
Zawarcie umowy o współpracę z firmą Zafra Architektura lub skierowanie do nas zapytania kontaktowego bądź ofertowego, na które odpowiedź wymaga udostępnienia przez Państwa danych osobowych, oznacza wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie tych danych:

·  Administratorem Państwa danych jest firma Zafra Architektura Klaudia Sobocińska z siedzibą w Krakowie przy ul. Glinianej 17 lokal 62

·  Nasze dane kontaktowe: zafra@zafra.pl, klaudia.sobocinska@zafra.pl, pawel.wilk@zafra.pl 

· Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji zawartych umów lub odpowiedzi na skierowane do nas zapytania kontaktowe lub ofertowe.

·  Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zawarta z nami umowa (art. 6 lit. b RODO) lub wyrażenie zgody poprzez zapytanie 

   kontaktowe/ofertowe.

·  Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne. Nikomu nieuprawnionemu nie przekażemy, ani nie sprzedamy tych danych.

·  Dane mogą zostać przez nas przekazane jedynie podmiotom uczestniczącym na mocy wymogu prawnego lub standardów postępowania w realizacji przedmiotu umowy z Państwem (a w szczególności stosownym organom administracji państwowej oraz naszym podwykonawcom branżowym), a także podmiotom utrzymującym nasze serwery i backupy, przy czym przekazanie danych osobowych osobom trzecim odbywa się z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony, na podstawie z art. 46 ust. 2 pkt c) RODO. 

·  Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy lub ustania wymogu prawnego.

·  Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, mogą także wnieść skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

bottom of page