top of page

INWESTYCJE
BUDYNKI

OBIEKTY

BUDYNKI MIESZKALNE DOMY I REZYDENCJE

BUDYNKI HANDLOWE I USŁUGOWE

OBIEKTY BIUROWE I SZKOLENIOWE

HOTELE I PENSJONATY

BUDYNKI PRODUKCYJNE

ADAPTACJE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

PRZEBUDOWY BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH

PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

PLACÓWKI MEDYCZNE

WNĘTRZA MIESZKALNE I KOMERCYJNE

OPRACOWANIA
PROJEKTY
TYPY

PROJEKTY BUDOWLANE WIELOBRANŻOWE

ANALIZY MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH 

KONCEPCJE ARCHITEKTONICZNE

KONCEPCJE WILEOBRANŻOWE

PROJEKTY TECHNOLOGICZNE

PROJEKTY PRZETARGOWE

PROJEKTY WYKONAWCZE 

PODZIAŁ WŁASNOŚCIOWY

NADZORY AUTORSKIE

PROJEKTY WNĘTRZ

Aksonometria
Projekt _ Biuro Architektoniczne Zafra

PROCEDURY
URZĘDOWE
ADMINISTRACJA

POZWOLENIA NA BUDOWĘ I ROZBIÓRKĘ

POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE

DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY

DECYZJE O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DECYZJE O UWARUNKOWYWANIACH ŚRODOWISKOWYCH

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

DECYZJE CZĄSTKOWE I KOMPLEMENTARNE

DECYZJE O ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNYCH

ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

PROWADZENIE PROCESU URZEDOWEGO

CENNIK
USŁUG

WKRÓTCE ...

Cennik
bottom of page